EQUIP DE GOVERN

Coneix l'equip de govern:

Equip de Govern: competències, sous, partit,...

Currículum

Catalina Soler

LA BATLESSA DE FELANITX

La Batlessa de Felanitx

____________________________

Organització Municipal

Coneix com s'organitza jeràrquicament el teu ajuntament

ORGANIGRAMA EQUIP DE GOVERN

Coneix com s'organitza jeràrquicament el teu ajuntament

AGENDA INSTITUCIONAL DE LA BATLESSA

COMPETÈNCIES

Competències de l'equip de Govern

Ens Dependents

Coneix els ens dependents de l'Ajuntament

L'OPOSICIÓ MUNICIPAL

Els diferents grups de l'oposició

L'OPOSICIÓ MUNICIPAL: RETRIBUCIONS

L'Oposició Municipal no te assignat cap retribució fixe mensual, només cobra les dietes assignades per assistència a Òrgans col·legiats: PLE, Junta de Govern Local

CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

Certificat per acreditar el vostre domicili

LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS

Sol.licitar l'informe municipal d'habitabilitat

TOTS ELS TRÀMITS... ***

Accedeix a TOTS els TRÀMITS disponibles a la SEU ELECTRÒNICA de FELANITX

INSTÀNCIA GENERAL

Instància General per tramitar electrònicament o devallar el formulari en PDF

CATÀLEG DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS

Llistat de procediments

CERTIFICAT DE RESIDENCIA (VIATGES)

ATENCIÓ: LES COMPANYIES HAN DE VALIDAR LA RESIDÈNCIA

CERTIFICAT D'ANTIGUITAT DE L'EDIFICACIÓ

Demanar un certificat d'antiguitat de l'edificació

CARPETA ELECTRÒNICA

Demanar un certificat d'antiguitat de l'edificació

LLICÈNCIA D'OBRA MENOR

Per a la realització d'obres d'escassa entitat constructiva

CERTIFICAT DE SITUACIÓ URBANÍSTICA

Expedir un certificat de situació urbanística d'una finca o edificació

PUNT D'ACCÉS GENERAL DE L'ESTAT *

Accés a la SEU ELECTRÒNICA DE L'ESTAT

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

Informació urbanística.

NORMATIVA. INF. JURÍDICA I JUDICIAL

Normativa, Informació Jurídica i Judicial

PERSONAL, RECURSOS HUMANS

Personal i Recursos Humans

FELANITX CENTRA'T

Informació i documentació del projecte Felanitx Centra't

PLA DE GOVERN

Està en procès de tramitació la creació d'un PLA DE GOVERN

v

CONTRACTES, CONVENIS i SUBVENCIONS

Informació de contractes, convenis i subvencions.

CONTRACTES

CONVENIS

SUBVENCIONS

SOL.LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA

SOL.LICITUD ACCÉS INFORMACIÓ PÚBLICA

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Reglament de Participació Ciutadana

MÈTODES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Mètodes de Participació Ciutadana

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLANEJAMENT

Programa de participació ciutadana del planejament

ASSOCIACIONS

Associacions

NORMATIVA

Normativa

SUBVENCIONS PER FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Subvencions per fomentar la participació ciutadana

INFORMACIÓ I CONSULTES

Demanar informació o consultar un tema

FACEBOOK

Facebook de l'Ajuntament de Felanitx

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Fer un suggeriment o presentar una queixa

TWITTER

Twitter de l'Ajuntament de Felanitx

AVÍS INCIDÈNCIES D'ENLLUMENAT

Avís incidències d'enllumenat

INSTAGRAM

Instagram de l'Ajuntament de Felanitx

La construcció d’aquest lloc web es va iniciar amb el projecte PRIMERES OPORTUNITATS – VISIBLES QUALIFICATS FELANITX dins el programa SOIB JOVE (SOIB, SEPE, FSE), i per treballadors del projecte SOIB JOVE FELANITX 2018, del programa SOIB JOVE – QUALIFICATS ENTITATS LOCALS