ANUNCIS OFICIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

Darreres Noticies

Felanitx informa

ANUNCI La Junta de Govern Local del passat dia 14 de març va aprovar novament el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, que regiran la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes en els edificis...

CAMPANYA COMERCIAL MOU FELANITX 2023 – VALS DESCOMPTE

Dilluns dia 20 comença la campanya de comerç Mou Felanitx 2023. Els residents al municipi disposen de 2 vals de 10 euros cada un per bescanviar als establiments adherits a la campanya. Per obtenir els vals i conèixer el llistat d'establiments adherits heu d'entrar al...

Felanitx informa

DESCOMPTE EN LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEMS DOMICILIARIServeis Socials posa a disposició dels ciutadans una reducció de la taxa per la recollida i eliminació de fems domiciliari. Aquesta sol·licitud es pot tramitar fins dia 31 de maig.Beneficiaris:- L'habitatge amb un...

Felanitx informa

Plenària mes de març S'ha convocat sessió ordinària de l'Ajuntament Ple per al dia 13 de març, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l'ordre del dia més destacats: Modificació d'una despesa plurianual.Recuperació d'ofici del camí des...

Felanitx informa

BONIFICACIÓ 50% IBI L'Ajuntament de Felanitx bonificarà als propietaris d'habitatges que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, en un 50% la quota a pagar de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Aquesta bonificació no serà...

Felanitx informa

BONIFICACIÓ 50% IBI L'Ajuntament de Felanitx bonificarà als propietaris d'habitatges que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, en un 50% la quota a pagar de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Aquesta bonificació no serà...

Felanitx informa

ANUNCI La Junta de Govern Local del passat dia 24 de gener va aprovar novament el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, que regiran la contractació de la concessió de llocs de venda vacants al Mercat Municipal de Felanitx. Els interessats en...

Felanitx informa

PLE MES DE FEBRER S'ha convocat sessió ordinària de l'Ajuntament Ple per al dia 13 de febrer, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l'ordre del dia més destacats: Requeriment de documentació acreditativa del compliment dels requisits...

Felanitx informa

Anunci Mitjançant el present anunci es fa públic que la regidora, Sra. Marta Cano Roig, ha estat nomenada jutgessa instructora de l’expedient reglamentari per tal que, si així ho decideix el Ple de l’Ajuntament, es doni el nom de Biblioteca municipal Sa Sínia –...

NOU SERVEI ACELERA PYME

Acelera PYME Rural és un projecte impulsat pel Consell de Mallorca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, mitjançant el qual es dona suport i assessorament a les PIMES , microempreses, autònoms i nous emprenedors dels municipis de Felanitx. Dijous dia 2 de febrer, de...