Introducció
Des de l’àrea de participació ciutadana de l’Ajuntament de Felanitx s’està engegant un procés per revisar, de forma participada, el reglament de participació ciutadana de l’ens local que, actualment, ha quedat obsolet degut als canvis socials i normatius d’aquests darrers anys.

La intenció és obtenir una base normativa que al desplegar-la, permeti millorar la governança del municipi, assentant les bases per què els veïns i veïnes puguin incidir i col·laborar en diferents aspectes de la vida municipal.

A més, volem que sigui un reglament consensuat, obert, transparent i pragmàtic que respongui a les necessitats i inquietuds ciutadanes. És per aquest motiu que estem fent aquesta revisió a partir de tècniques participatives, de manera que es faciliti la implicació tant del perfil polític, tècnic com ciutadà que, en un futur, seran qui l’empraran.

La participació ciutadana permetrà habilitar espais de deliberació que faran la funció de laboratoris d’idees, des d’on es debatran els punts que configurin el pròxim reglament i es consensuaran de forma creativa propostes concretes per ser implementades.

Primera fase
En una primera fase es llançarà una enquesta que anirà dirigida als i les representants polítiques del consistori, al personal tècnic i a la ciutadania. La intenció és la d’obtenir una fotografia fixe sobre el que s’entén per “participació ciutadana”, sobre els reptes i necessitats que apareixen en la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania i sobre el que s’espera d’aquest reglament. Concretament, els objectius són els següents:
1. Saber que s’entén per participació ciutadana.
2. Identificar les principals necessitats, dificultats i fortaleses de l’administració i les necessitats socials en relació a la promoció de polítiques participatives.
3. Conèixer quin tipus de reglament es prioritza.

RETORN FASE 1. ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Ja es poden consultar els resultats de l’enquesta que es va llançar des de l’àrea de participació ciutadana amb el propòsit de demanar opinió a la ciutadania sobre com l’Ajuntament podia esdevenir més proper, eficaç i transparent. També es poden consultar els resultats de les dues enquestes que s’enviaren al personal tècnic i als i les representats dels partits polítics del Consistori, amb propòsits similars.

Malgrat es reberen poques respostes, una de les conclusions més destacades que indiquen les enquestes fou la necessitat d’aprofundir en la participació ciutadana com a mitjà per recollir els anhels i expectatives dels felanitxers i felanitxeres i reflectir la seva visió en els assumptes municipals. En aquest sentit, s’observà una predisposició i voluntat per part de la ciutadania en implicar-se en les decisions que afecten la vida del poble i cocrear actuacions d’interès general.

La consulta s’emmarca en el procés per revisar, de forma participada, el reglament de participació ciutadana local. Un reglament que ha de permetre millorar la governança del municipi, assentant les bases per a què els veïns i veïnes puguin incidir i col·laborar en diferents aspectes de la vida municipal.

Un cop recollit l’estat de la qüestió, la pròxima passa serà la de debatre a partir de tallers participatius, sobre quins canals són més adequats per assolir els objectius proposats. La vostra implicació serà imprescindible si és que es vol caminar cap a un Ajuntament més democràtic i eficient. Us mantindrem informades de les dates.

Análisi dades ciutadania Felanitx.Revisat

Análisi dades perfil tec Felanitx 2na.Revisat

Análisi dades persones pol Felanitx. Revisat

————————–

Segona fase x 2023
En una segona fase i un cop analitzada la informació, s’organitzaran uns tallers participatius per debatre sobre el contingut del futur reglament. Finalment, es passarà a la redacció de la norma a partir de les idees i aportacions fetes.

En aquest espai hi trobareu tota la informació i els documents d’anàlisi que es vagin generant.

Aquest és l’enllaç a l’enquesta:

https://es.surveymonkey.com/r/participaciociutadania