Convocatòria de subvencions pel desenvolupament d’activitats Culturals del Consell de Mallorca del 2022, pel desenvolupament d’activitats culturals d’entitats d’administració local, durant l’any 2023 l’Ajuntament de Felanitx ha rebut l’ingrés de les següents subvencions:
Línia 1. Projectes culturals: projecte A Jazz de Mar 10.000 euros
Línia 4. Mostres d’arts escèniques: XIII Mostra de Teatre d’Hivern 6.308,51 euros

Convocatòria de subvencions pel desenvolupament d’activitats Culturals del Consell de Mallorca
l’any 2023, pel desenvolupament d’activitats culturals d’entitats d’administració local, ens ha concedit les següents subvencions a l’Ajuntament de Felanitx:
Línea 1. Projectes culturals: Projecte A Jazz de Mar. 10.000 euros
Línea 3. Edició de Llibres: Projecte L’arpa i la lira a Mallorca de Francesca Artigues. 2.000 euros
Línia 4. Mostres d’arts escèniques: XIVMostra de Teatre d’Hivern. 1.800 euros

CACIM Catàleg d’activitats culturals del Consell Insular de Mallorca 2022-23 s’ha rebut durant l’any 2023 l’ingrés de:
Línia 1. Seccions culturals de Teatre i dansa:10.000 euros
Línia 2. Seccions culturals de música, art al carrer, rutes culturals: 10.000 euros
Línia 3. 2.500 euros

CACIM Catàleg d’activitats culturals del Consell Insular de Mallorca 2023-24 tenim ja aprovada la subvenció 2023-24 i la bestreta del 50% per:
Línia 1. Seccions culturals de Teatre i dansa:10.000 euros
Línia 2. Seccions culturals de Teatre i dansa:10.000 euros
Línia 3. Seccions culturals de Teatre i dansa: 2.500 euros

Convocatòria de subvencions d’inversions municipals per equipaments culturals i Festes d’interès Cultural 2023 del Consell de Mallorca
Línea 4 sales de teatre polivalents, auditoris: s’ha invertit en portàtil i micros 2.000 euros
Linia 5 Centres Cultural s’ha invertit en la modernització telefònica dels 3 despatxos, wifi i 2 aparells Xiomi TV Box S per projectar a sales d’exposicions 800 euros
Línia 6 Festes d’interès Cultural Sant Joan Pelòs, s’ha invertit en la renovació vestuari 500 euros.